click-theo.com
Ứng dụng của container văn phòng 10 feet | Click-theo.com
Container với kích thước lớn được thiết kế đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế để chứa và vận chuyển hàng đường biển, đường bộ. Sau quá trình sử dụng, các container lớn bị thải bỏ không dùng để chứa hàng, nhưng vận đạt chuẩn thiết kế nhà ở, nơi làm việc với các