ciscodata.com
Sự khác nhau giữa Hub,Switch và Router - Switch Cisco, Router Cisco, Firewall chính hãng giá tốt
Người dùng thường hiểu nhầm giữa các chức năng của ba loại thiết bị chuyển mạch Hub, Switch và Router. Vậy chúng khác nhau ở những đặc điểm gì?