ciscodata.com
Tìm hiểu module quang SFP Cisco SFP-10G-LR và SFP-10G-SR
Module SFP-10G-LR, Module SFP-10G-SR là hai thành quả quan trọng của thiết bị quang trong thời đại bùng nổ công nghệ. Vậy đặc trưng nổi bật của hai sản phẩm này là gì?