ciscodata.com
Cisco SG300-10 0-port Gigabit Managed SFP Switch (8 SFP + 2 Combo)
Cisco SG300-10 0-port Gigabit Managed SFP Switch (8 SFP + 2 Combo) thiết bị quản lý mạng hiệu quả cho các hệ thống mạng doanh nghiệp nhỏ. Liên hệ 0985 299 686 để đặt hàng và tư vấn tốt hơn.