chungcunhagiare.com
KHU ĐÔ THỊ MỚI YÊN THANH UÔNG BÍ QUẢNG NINH GIÁ 5 TRIỆU
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHCT 1/500 Khu đô thị mới trung tâm phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí.