chungcunhagiare.com
CHUNG CƯ C22 BỘ CÔNG AN THÀNH THÁI CẦU GIẤY
Chung cư C22 Bộ Công An là tổ hợp trung tâm thương mại và căn hộ xây dựng cho cán bộ chiến sỹ cục cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp