chungcunhagiare.com
CHÍNH THỨC GIẢI NGÂN GÓI VAY 4,8% TRONG NĂM 2019
Vừa qua, ngày 03/04/2018, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 370/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách