chungcubuilding.com
VIETRACIMEX VÀ AMACCAO GROUP KÝ KẾT HỢP TÁC THI CÔNG DỰ ÁN KIM CHUNG DI TRẠCH
Việc ký kết này được xem là sự kiện quan trọng đặt nền móng bước đầu cho công tác chuẩn bị khởi công dự án Kim Chung Di Trạch trong thời gian tới.