chungcubuilding.com
HOÀI ĐỨC LÊN QUẬN, LOẠT "SIÊU" ĐÔ THỊ "CHẾT YỂU" THAY ĐỔI DIỆN MẠO THÊ NÀO?
Thông tin Hoài Đức được “thăng hạng” lên cấp quận vào năm 2020 là một tin vui với thị trường bất động sản khu vực này, đặc biệt là với các chủ đầu tư