chothuemanhinhled.com
Màn hình Led P3 trong nhà Chương trình Cửa sổ trái tim tại phim trường Tham Lương
Màn hình Led Âu Lạc (Alta Media) cho thuê Màn hình Led P3 trong nhà Chương trình Cửa sổ trái tim tại phim trường Tham Lương.