chothuemanhinhled.com
Xe màn hình Led di động & Diễn tập quy mô lớn chống khủng bố hàng không
Đặc biệt, buổi diễn tập còn có sự tham gia của xe màn hình LED di động của Công ty Alta Media