chothuemanhinhled.com
Màn hình Led di động - xe màn hình Led Alta Media và Cúp xe đạp Truyền hình lần thứ 23 năm 2011
Alta Media và chiếc xe màn hình LED di động của mình cũng rất vinh dự được tham gia đồng hành cùng cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình lần thứ 23 năm 2011