chothuemanhinhled.com
Màn hình Led và LCD khác nhau như thế nào?
So với công nghệ dùng đèn nền huỳnh quang CCFL của màn hình LCD, LED thật sự có rất nhiều cải tiến đáng ghi nhận, xứng đáng thách thức LCD.