chothuemanhinhled.com
LED trắng: công nghệ truyền thông không dây mới?
Một công nghệ viễn thông không dây mới dùng photon thay cho sóng radio cho phép đạt tốc độ truyền thông lên tới 100 Mbit/s trong vùng phổ nhìn thấy nhờ vào các LED cho thuê(Light Emitting Diode) phát ánh sáng trắng.