chothuemanhinhled.com
Hệ thống điều khiển hiển thị Led Alta Media
Ngày nay công nghệ quảng cáo ngày càng phát triển và được ứng dụng rộng rãi, đem lại hiệu quả thiết thực đối với đời sống. Trong quá trình nghiên cứu và triển khai Màn Hình Led Âu Lạc đưa ra một số giải pháp điều khiển màn hình Led Video đang được chúng tôi áp dụng.