chothuemanhinhled.com
Dự án màn hình Led cho thuê Vĩnh Trung Plaza (Đà Nẵng)
Lắp đặt màn hình Led tại Vĩnh Trung Plaza tại thành phố Đà Nẵng - thực hiện bởi Màn hình Led Âu Lạc (Alta Media).