chosathaiphong.com
Hũ gạo gốm bát tràng - Chợ Sắt Hải Phòng
Hũ gạo bát tràng tại Hải Phòng loại 20L được sử dụng để đựng gạo trong gia đình, làm từ gốm với bài tay của các nghệ nhân bát tràng. Hotline: 0942.359986