chosathaiphong.com
Biến áp 110v gắn trong 80w - Chợ Sắt Hải Phòng
Biến áp 110v-80w dùng cho các thiết bị điện Nhật, nhỏ gọn gắn bên trong thiết bị, không sợ cắm nhầm điện 220v. Chợ sắt Hải Phòng: Hotline: 0942.359986