chodacsan.net
Khô nai ĐăkLăk
Thịt nai đặc sản ĐăkLăk => Khô Nai ĐăkLăk Thịt nai giờ trở thành món đặc sản chủ yếu của vùng rừng núi Tây Nguyên, đặc biệt là ở Đắk Lắk vì vùng Tây Bắc giờ rất khó kiếm được. Thịt nai tươi khác…