chili-max.com
King naga
Vrsta Capsicum chinense Istorija Genetički gledano King naga je u srodstvu sa Bhut jolokia i Naga Morich (Banglades). Poreklo vodi sa severoistoka Indije i to najviše iz regija Kohima, Mon i Peren. Naga je sanskritskog porekla i znači zmija, zmijski ujed. Ljutina Ljutina se kreće