chili-max.com
Black Naga
Vrsta Capsicum chinense Istorija Poreklom je iz severoistočne Indije iz države Bangladeš. Ovo je čokoladna verzija King Naga. Naga na sanskritskom jeziku znači besmrtnost i mudrost, oličeno u božanstvo zmije. Ljutina Ljutina se kreće oko 700.00 do 800.000 skovila, a česti su