chamuc-chacahaiphong.net
Tôm rảo tự nhiên Vân Đồn - Chả Mực Hải Phòng tại Hà Nội
Tôm rảo tự nhiên Vân Đồn có màu nâu nhạt, thân hơi trong, có nhiều đốt. Tôm rảo biển tự nhiên khá dai và ngọt đậm đà mang hương vị biển Vân Đồn