caycanhonline.vn
Xương Rồng Đổi Màu - Xương Rồng Móc Câu - Cây Cảnh Online
Xương rồng đổi màu có có hình cầu, thân cây có khoảng 13 cạnh, hình dạng với các núm gai đẹp, hoa nở rực rỡ được trồng làm cảnh, trang trí…