caycanhonline.vn
Sen Đá Hoa Hồng - Greenovia - Cách chăm sóc sen đá - Cây Cảnh Online
Sen đá hoa hồng không thích thời tiết thực sự nóng hoặc khô. Chúng có thể sống trong mùa hè và không cần nước, ngoại trừ trong điều kiện rất khô.