caycanhonline.vn
Nhà Nấm Nhỏ - Phụ Kiện Trang Trí Tiểu Cảnh - Cây Cảnh Online
Nhà Nấm Nhỏ Gồm 1 nhà nấm như hình. Có 4 kích thước và màu sắc khác nhau. Sản phẩm thường được sử dụng trong trang trí tiểu cảnh trồng cây, terrarium