caycanhonline.vn
Chậu Cúp Miệng - Chậu Trồng Cây Đẹp | Rẻ - Cây Cảnh Online
? Sản phẩm gồm 01 Chậu Cúp Miệng trồng cây như hình.? Có các màu sắc khác nhau.? Kích thước ~ 11x10cm.? Trọng lượng khoảng ~ 500g.? Chất liệu gốm sứ