caycanhonline.vn
Chậu Cốc Bậc Thang - Chậu Trồng Cây Văn Phòng - Cây Để Bàn
? Sản phẩm gồm 01 Chậu Cốc Bậc Thang trồng cây và 1 đĩa như hình.? Có các màu sắc khác nhau.? Kích thước ~ 7x11cm.? Trọng lượng khoảng ~ 200Gr