caycanhonline.vn
Cây Dứa Tango - Cây Tango - Cây Nội Thất - Cây Cảnh Online
Cây dứa tango là loại cây cỏ. Chúng hầu như không thân, lá cây xếp thành hình hoa thị tạo ra thân giả cho cây. Dứa tango có lá dài, hình lưỡi, mặt lá nhẵn