caycanhonline.vn
Cây Dứa Nến Đỏ - Cây Phong Lộc Hoa - Cây Cảnh Online
Tên thường gọi: Cây dứa cảnh nến, cây dứa cảnh lệ, cây dứa cánh sen, cây ngôi sao đỏ, cây ngọn lửa đỏ, cây phong lộc hoa. Tên tiếng anh: Chrismas candle