caycanhonline.vn
Cây Cọ Gai - Bán Cây Công Trình - Cây Cảnh Online
Cọ gai là cây thân cột cao 10 -12m, đường kính 25 -30cm.– Lá đơn dài 2,5 -3,5m, phiến lá xẻ thùy sâu kiểu chân vịt thành 90 -100 thùy, thùy lá cọ gai hình