caycanhonline.vn
Cây Cần Thăng - Cây Cần Thăng Bon Sai Để Bàn - Cây Cảnh Online
Thân cây cần thăng: Cây gỗ nhỏ, có thể cao tới 10 - 20m, cành và thân nổi u bướu, phân cành ngang. Vỏ màu trắng xám có nhiều vết sần, cành có gai, gai dài