caphefin.com
Hệ thống phân loại cà phê nguyên chất mà bạn nên biết - CAPHEFIN
Phân loại cà phê là một cách đánh giá chất lượng của hạt cà phê xanh trước khi chúng được xuất khẩu nhằm sản xuất các lô hàng thương mại đồng nhất đáp ứng các tiêu chí chất lượng nhất định, từ đó tạo cơ sở cho một hệ thống giá cả hợp lý.
Cà phê Fin