cambienapsuatlophanoi.com
Thay cảm biến áp suất lốp xe Toyota Sienna
Hanoiautotechnician nhận được cuộc gọi của một cửa hàng lốp yêu cầu sửa chữa hệ thống TPMS trên xe Toyota Sienna cho khách của họ. Khi Hanoiautotechnician đến, xe của khách bị báo lỗi như hình. Đèn báo TPMS sáng trên bảng táp lô. Nguyên nhâ