brainathletics.se
Fokus på ungas mat och rörelse: #Peprapporten2019
Under de första dagarna i april släpptes Pep-rapporten, en stor enkätundersökning som kartlägger vanorna hos 11.000 svenskar mellan 4 och 17 år. Trots att det är en enkät, där vi ofta förskönar svaren, visar undersökningen att barn har ohälsosamma matvanor…