bmnmed.com
Máy lọc không khí tĩnh điện E400 - BMN MSI CO., LTD
Máy lọc không khí tĩnh điện E400. Hãng sản xuất: Elixair – Phần Lan. Công nghệ lọc tĩnh điện loại bỏ 99,8% vi khuẩn trong không khí.