bmnmed.com
Hội thảo OPC UA và Cập nhật EU GMP Annex 1:2017 Draft, ISO 21501-4:2018, ISO 14644-1,2,3 - CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ KHOA HỌC Y TẾ BMN
Nhằm đưa đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng và uy tín nhất trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm và y tế, cũng như góp phần đem đến những trang thiết bị hiện đại tới các công ty sản xuất dược, trang thiết bị y tế và bệnh viện, ngày 11/4/2019 tại [...]