bmnmed.com
Hệ thống lấy mẫu khí vi sinh 03 đầu - CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ KHOA HỌC Y TẾ BMN
Hệ thống lấy mẫu khí vi sinh 03 đầu dành cho khách hàng có nhiều điểm lấy mẫu khí, trong các phòng biệt lập hoặc khách hàng phải làm nhiều việc cùng lúc.