blackheartbeat.org
Máy tạo mùi hương tác động đến mua sắm như thế nào? | Blackheart Beat Marketing
80% quảng cáo trên toàn thế giới tác động vào trực quan. Trong khi đó 75% cảm giác hàng ngày của chúng ta bị ảnh hưởng bởi khứu giác? Mùi hương khơi gợi trí nhớ, kiểm soát cảm xúc và kích thích các hành vi mua sắm. Vậy tại sao chúng ta không đầu tư …