bkih.edu.vn
Bộ Di trú bị yêu cầu giải quyết các đơn nhập quốc tịch Úc đang chồng chất | TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA HƯNG YÊN
Chính phủ Úc đang bị yêu cầu phải giải quyết các hồ sơ xin nhập tịch theo Dự luật Tu chính Luật Quốc tịch Úc 2017 sẽ được trình Thượng viện trong tháng này. Trước khi Thượng viện đưa ra quyết định số phận của dự luật này, Đảng Lao động cho biết nếu những thay …