bkgenetic.edu.vn
Tủ hồ sơ văn phòng 2 cửa | HỢP TÁC ĐÀO TẠO BACH KHOA GENETIC
Tủ hồ sơ văn phòng sẽ giúp nhân viên lưu trữ hồ sơ và tài liệu gọn gàng , thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Với nhiều loại kiểu & màu sắc khác nhau sẽ vừa sử dụng để đựng…Chi Tiết→