bkgenetic.edu.vn
Quy mô dự án nhà ở Vietsing Phú Chánh ra sao? | HỢP TÁC ĐÀO TẠO BACH KHOA GENETIC
Hiện nay nhu cầu nhà ở tại Phú Chánh là rất lớn do ở đây có một khu công nghiệp rất lớn là VSIP đang vận hành. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Hoàng Khôi…Chi Tiết→