bkgenetic.edu.vn
Du lịch mùa nước đổ Mù Cang Chải | HỢP TÁC ĐÀO TẠO BACH KHOA GENETIC
Nhắc đến du lịch Mù Cang Chải, người ta sẽ nghĩ đến ngay Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang nổi tiếng. Với những thửa ruộng xếp nếp uốn lượn trên sườn núi tạo thành những nấc thang vàng, từng…Chi Tiết→