biox.vn
Tại sao gián lại chết ngửa?
Rất nhiều người sẽ đồng ý rằng thấy một con gián đã chết là điều duy nhất khiến chúng ta vui vẻ khi gặp phải loài côn trùng này. Nhưng liệu bạn có để ý rằng bạn rất thường xuyên gặp phải chúng chết ngửa không?*