biox.vn
Apple Store giữa New York thất thủ vì rệp tấn công, - Biox
Tại cửa hàng tạm ở New York, nhân viên Apple Store đang phải đối mặt với một vấn đề lớn: rệp. Cửa hàng Apple Store nằm tại Fifth Avenue, New York đang được sửa chữa. Trong thời gian này, những nhân viên và quản lý được điều sang một cửa hàng tạm. Tuy nhiên các nhân viên [...]