biox.vn
Muỗi có thích một nhóm máu nhất định? - Biox
Chắc hẳn bạn đã từng có lúc ngồi với một nhóm bạn và chỉ có 1 đứa rất hay kêu bị muỗi đốt và những người khác thì không rồi đúng không? Vậy muỗi có sở thích riêng về nhóm máu hay những yếu tố khác ảnh hưởng đến việc bị muỗi đốt là gì? [...]