biox.vn
Liệu mối có thể nhìn không? - Biox
Không như những loài côn trùng khác, mối xác định vị trí dựa vào các giác quan khác hơn là bằng thị lực.