bhaktigaane.com
Shrimad Bhagwad Geeta Chapter -18 Sloka -6 Etaanyapi Tu Karmaani Sangan Tyaktva Phalaani Ch. - BhaktiGaane.Com
#BHAKTIGAANE #MAHABHARATSHLOK #MAHAKAVYASHLOK #CHAPTER16SHLOK23 #GEETASHLOK #GEETAUPDESH #BHAGWATSHLOK #KRISHNAUPDESH Geeta Shlok/Lyrics Name:etaanyapi tu karmaani sangan tyaktva phalaani ch.kartavyaaneeti me paarth nishichatan …