bergendalkerk.co.za
Sinode van Dordrecht
Hiermee word alle belangstellendes, lidmate en predikanteuitgenooi na ‘n teologiese konferensie oor die betekenis van dei Sinode van Dordrecht, 1648-1619, vir gelowigesin Suid -Afrika, vandag.