benhxahoi24h.com
Bị sùi mào gà có được quan hệ không?
Bị sùi mào gà có được quan hệ không là thắc mắc của không ít bệnh nhân. Nhiều người vẫn cho rằng bị sùi mào gà quan hệ không sao trong khi số khác lại nghĩ sùi mào gà không được quan hệ. Vậy, quan điểm nào đúng và bị sùi mào gà