benhvienmat.vn
ĐỤC THỦY TINH THỂ - Hệ thống bệnh viện Mắt HITEC
Đục thủy tinh thể do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên. Phổ biến nhất là đục thủy tinh thể do tuổi tác, chiếm tới 70 -80%.